بازاریابی دیجیتال

   

بازاریابی دیجیتال یا digital marketing  یکی از انواع بازاریابی است که با استفاده از رسانه های دیجیتال صورت می پذیرد. هدف از دیجیتال مارکتینگ به عنوان بخشی از پروسه بازاریابی، ایجاد بستر مناسب جهت معرفی ، برندسازی و یا فروش کالا و یا خدمات میباشد. در بازاریابی دیجیتال هم مانند سایر بخش های بازاریابی، تمرکز بر افزایش و حفظ مشتری از طریق ارتقای آگاهی، علاقه مندی و وفاداری او پیرامون محصولات و خدمات می باشد.راسپید طراحی سایت . تبلیغات گوگل